نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نهران 18 الی 21 بهمن 1400

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نهران 18 الی 21 بهمن 1400

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات،تجهیزات مبلمان ،چوب وصنایع وابسته از تاریخ 18 بهمن ماه 1400 شروع و تا 21 بهمن ماه 1400 ادامه خواهد داشت.

 

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات،تجهیزات مبلمان ،چوب وصنایع وابسته